Now showing items 1-13 of 13

 • Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 3-4, 2010 (added: 2014-04-03) 

  Molo, Beata; Młynarski, Tomasz; Cyganik, Magdalena; Danielewicz, Krzysztof; Zalewska-Śmigasiewicz, Ewa; Suchojad, Monika; Biernat-Guzdkiewicz, Aneta; Banszel, Michał; Brańka, Robert; Gaura, Natalia; Ibek, Anna; Konieczny, Jerzy; Księska, Gabriela; Kuziorowicz, Olga; Latos, Agata; Matyjasik, Ewelina; Wargowski, Olgierd; Widacki, Michał; Sęk, Andrzej; Tokarski, Henryk; Ziarko, Janusz; Czermińska, Małgorzata; Aksamitowski, Andrzej; Skałuba, Piotr; Ożóg, Justyna; Furier, Andrzej; Kraj, Kazimierz; Czarniawski, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
 • Czy mieszkaniec gminy ma prawo tworzenia prawa lokalnego (added: 2019-06-11) 

  Fleszer, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Nie ulega wątpliwości, że podmiotem praw w samorządzie terytorialnym są jego mieszkańcy. W drodze aktu wyborczego dokonują rozstrzygnięcia w sprawach ich dotyczących. Mogą to uczynić w dwojakiej formie – przez głosowanie ...
 • Europejska karta samorządu terytorialnego a regulacje prawa krajowego dotyczące statutów gmin (added: 2019-06-25) 

  Tor, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Statuty jednostek samorządu terytorialnego w Polsce zajmują szczególne miejsce wśród aktów prawa miejscowego, czyli tych aktów normatywnych, które zawierają przepisy powszechnie obowiązujące na części terytorium państwa ...
 • Kontrola nad działalnością jednostek pomocniczych gminy (added: 2019-06-12) 

  Augustyniak, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Kontrola nad działalnością jednostek pomocniczych jest ważnym elementem podmiotowości wspólnoty gminnej1. Kontrola polega na badaniu prawidłowości działania jednostki – weryfikacji stanu rzeczywistego z postulowanym. ...
 • Län - szwedzki model samorządu regionalnego (added: 2019-06-25) 

  Pankowicz, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Ogromne zróżnicowanie regionalnych systemów sprawowania władzy poprzez rozwiązania samorządowe, bądź autonomiczne stało się w Europie faktem w ostatnich dekadach XX wieku i to niezależnie od unitarnej, czy regionalnej ...
 • Obowiązek gminy dostarczenia lokalu socjalnego (added: 2018-09-20) 

  Antoniuk, Jarosław R. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Artykuł stanowi analizę obowiązku gminy dostarczenia lokalu socjalnego, który przewidziany został w przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2010 : Prawa człowieka w procesie stosowania prawa przez organy administracji publicznej (added: 2014-04-03) 

  Czaja-Hliniak, Irena; Celarek, Krystyna; Cebula, Sławomir; Buczek, Andrzej; Fleszer, Dorota; Feczko, Piotr; Kościelniak, Grzegorz; Krużołek, Klaudia; Paśnik, Jerzy; Pistol, Tomasz; Poździoch, Stefan; Szostak, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Artykuły zamieszczone w niniejszym numerze „Państwa i Społeczeństwa” przedstawione zostały na X Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w ramach sekcji tematycznej „Prawa człowieka ...
 • Partycypacja społeczna w środowiskach lokalnych (added: 2016-06-28) 

  Pietraszko-Furmanek, Iga (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Rozprawa Igi Pietraszko-Furmanek składa się, poza wstępem, z dwóch części: teoretycznej i badawczej, sześciu rozdziałów (proporcjonalnie rozdzielonych pomiędzy owe części) oraz zakończenia, aneksu i bibliografii. We ...
 • Rodzina wiejska w kontekście współczesnych przemian (na przykładzie wybranej gminy województwa podkarpackiego) (added: 2019-06-21) 

  Kycia, Alicja (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Znacząca liczba dostępnych opracowań dotyczących życia rodzin we współczesnym świecie skupia się na prezentacji ogólnej kondycji jednostki oraz jej funkcjonowania w systemie rodzinnym. Rzadko uwzględniane są w tych ...
 • Rola samorządu terytorialnego w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią turystyczną (added: 2017-10-10) 

  Kapera, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Ze wstępu: Opracowanie podzielone zostało na pięć rozdziałów. Pierwszy dotyczy przestrzeni turystycznej rozpatrywanej zarówno poprzez analizę piśmiennictwa, jak i danych statystycznych odnoszących się do walorów, ...
 • Status prawny radnego jednostki pomocniczej gminy (added: 2019-06-14) 

  Augustyniak, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Z wprowadzenia: "W obowiązującym stanie prawnym istnieje możliwość utworzenia w obrębie gminy jednostek pomocniczych. Regulacja dotycząca organizacji i funkcjonowania tych jednostek w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie ...
 • Turystyka w wymiarze międzynarodowym, regionalnym i lokalnym (added: 2019-06-25) 

  Kapera, Izabela; Bajgier-Kowalska, Małgorzata; Ostrowska, Barbara; Wójtowicz, Bożena; Čuka, Peter; Alejziak, Bożena; Tracz, Mariola; Prylińska, Monika; Gmyrek-Gołąb, Katarzyna; Cieślikowski, Krzysztof; Góra, Agnieszka; Żemła, Michał; Wakszyński, Mariusz; Kowalik, Arletta; Wolak, Grzegorz; Cziomer, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Ze wstępu: "Turystyka, nie bez powodu uznawana za jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki, stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego państw, regionów czy też miejscowości. Obecnie sektor ...
 • Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne szansą na zrównoważony rozwój gmin wiejskich (added: 2019-06-26) 

  Kościk, Bogdan; Kowalczyk-Juśko, Alina; Kościk, Kajetan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Wprowadzenie nowego podziału administracyjnego Polski w 1999 r. otworzyło nowe możliwości dla inicjatyw ekorozwoju na szczeblu lokalnym. Jednak w miarę tworzenia nowych podstaw prawnych, równocześnie nakładano na gminy ...