Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 1, 2012 (added: 2014-05-14) 

    Konieczny, Jerzy; Czaja, Jan; Danielewicz, Krzysztof; Młynarski, Tomasz; Milczanowski, Maciej; Jasiński, Artur; Sęk, Andrzej; Popiało, Małgorzata; Depo, Jerzy; Ciechanowski, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  • Rosyjska „geopolityka rurociągów" dwadzieścia lat po rozpadzie ZSRR (added: 2020-01-28) 

    Młynarski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    W grudniu 2011 r. minęła 20. rocznica rozpadu ZSRR. Na ile zmieniła się polityka i strategia energetyczna Rosji po 20 latach transformacji polityczno-gospodarczej? Jakie są nowe cele polityki energetycznej Rosji w drugiej ...