Now showing items 1-4 of 4

 • Agencyjna Administracja Publiczna - zarys problemu (added: 2020-02-13) 

  Możdżeń-Marcinkowski, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "W polskiej administratywistyce pojęcie „administracja” występuje co najmniej w dwóch podstawowych znaczeniach. Według pierwszego znaczenia administracja to pewna organizacja składająca się z różnorodnych jednostek, skupionych ...
 • Elementy Statystyki. Część I. Statystyka opisowa (added: 2020-05-06) 

  Major, Michał; Niezgoda, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Od autorów: "Drodzy Czytelnicy! Przekazujemy na Wasze ręce podręcznik z nadzieją, że ułatwi on proces studiowania przedmiotu statystyka oraz dyscyplin pokrewnych, takich jak ekonometria, marketing, finanse czy ...
 • Spór o genezę narodu białoruskiego. Perspektywa historyczna (added: 2019-05-22) 

  Pankowicz, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Według przekonania współczesnego nurtu narodowego w historiografii białoruskiej wolność kraju skończyła się wraz z upadkiem Rzeczypospolitej. Wtedy to można bowiem mówić o utracie niepodległości i inkorporacji Białorusi ...
 • Węzłowe zagadnienia ustrojowe Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (1919–1920), w świetle aktów normatywnych (added: 2020-02-20) 

  Mielcarek, Adam Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Plany polityczne Tymczasowego Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego dotyczące kresów wschodnich były przyczyną specjalnej organizacji władzy na terenach, na które wojska polskie wkraczały od lutego ...