Now showing items 1-1 of 1

  • Fundusz kościelny na tle innych funduszy sektora finansów publicznych (added: 2020-02-13) 

    Cisowska-Mleczek, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    "Pojęcie fundusz wywodzi się z języka łacińskiego od słowa fundus oznaczającego dno, podwalinę, podstawę, a w szerszym ujęciu majątek ziemski. Dawniej określenie fundusz używane było również w rozumieniu zapisu, ...