Now showing items 1-1 of 1

  • Przestępczość stadionowa – stara Hydra, nowe głowy (added: 2018-10-19) 

    Zimniak, Robert (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
    Przestępczość stadionowa/chuligaństwo stadionowe jest zjawiskiem globalnym, nie nowym i dobrze znanym. Artykuł stanowi publikację przeglądową, która porządkuje dotychczasowe wyniki badań w tej materii, konfrontując je z ...