Now showing items 1-2 of 2

  • Ustawodawstwo przeciwpożarowe w dawnym Gdańsku (1454–1793) (added: 2018-09-26) 

    Maciejewski, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
    Pożary w miastach od stuleci stanowiły jedno z najpoważniejszych zagrożeń. Dlatego ich władze podejmowały działania podnoszące bezpieczeństwo przeciwpożarowe. To wymagało dbałości o przestrzeganie dawniej przyjętych ...
  • Zarządzanie bezpieczeństwem przeciwpożarowym w przedsiębiorstwie (added: 2019-05-27) 

    Sęk, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
    Artykuł został poświęcony organizacji ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie zarówno prywatnym, jak i państwowym. Przedstawiono w nim wymagania techniczne, jakie powinny być spełnione przy odbiorze budynków ...