Now showing items 1-2 of 2

  • Ekologia w filozofii i kulturze (added: 2019-06-26) 

    Bonenberg, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
    "Powstanie i szybki rozwój filozofii środowiskowej oraz towarzyszące jej zainteresowanie, bez wątpienia związane są z uświadomieniem sobie istnienia głębokiego kryzysu w naszych stosunkach ze środowiskiem przyrodniczym: ...
  • Uwagi o rodzinie znaczeń pojęcia "ekologia" (added: 2019-06-26) 

    Wróblewski, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
    "Ditrich Birnbacher zwrócił uwagę, że „Ernest Haeckel, który w 1886 r. utworzył wyraz ‘ekologia’, nie mógł przepuszczać, że stanie się on jednym z odznaczających się najróżnorodniejszymi zabarwieniami polityczno-ideologicznymi ...