Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4 (XXIX), 2017 (Bezpieczeństwo w zarządzaniu mediami) (added: 2018-02-23) 

    du Vall, Marta; Chodyński, Andrzej; Bałamut, Anna; Ziarko, Janusz; Majorek, Marta; Woźniak-Zapór, Marta; Baran, Dariusz; Kalaman, Marek R.; Kalaman, Maciej A.; Láczay, Magdolna; Kwieciński, Mirosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  • Fake news – niebezpieczeństwo w mediach (added: 2018-06-15) 

    Woźniak-Zapór, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
    Z rozwojem mediów związane są zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa przekazywanych informacji. Dziś fake news to przeinaczenia, nieprawdziwości czy nadinterpretacje. Na podstawie błędnych informacji wprowadzanych do obiegu ...