Now showing items 1-1 of 1

  • Jan Paweł II - wielki Ambasador pokoju, pojednania i sprawy polskiej (added: 2019-05-15) 

    Sutor, Julian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
    "W ponad 26-letniej posłudze na Stolicy Piotrowej wielkiego papieża Jana Pawła II na szczególne podkreślenie zasługuje jego wytrwałe działanie na rzecz sprawiedliwego pokoju, pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych, ...