Now showing items 1-1 of 1

  • O urzeczywistnieniu gry i mistyfikacji rzeczy (added: 2018-09-05) 

    Rokicki, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    Problemem, który stanowi punkt wyjścia refleksji nad grywalizacją jest jej jednoczesne usytuowanie jako rodzaju bytu i narzędzia poznawczego. Pojawienie się pojęcia gamification i jego ekspansja w naukach o kulturze ...