Now showing items 1-2 of 2

  • Dziecko i jego miejsce we współczesnym mieście (added: 2019-05-31) 

    Palej, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    Artykuł, wbrew sugestiom zawartym w tytule, nie da prostych recept na tworzenie pożądanych relacji pomiędzy dzieckiem a miejskich środowiskiem. Nie jest to bowiem zadanie łatwe między innymi ze względu na fakt, iż nie ...
  • Program Przyjaciel Parku Narodowego – konceptualizacja, operacjonalizacja i realizacja (added: 2018-07-30) 

    Pułka, Jolanta; Guzik, Marcin; Frączek, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
    The article presents an educational program called Friend of the National Park, which is the result of cooperation of Malopolska national parks ( Babiogórski PN, Gorczański PN, Magurski PN, Ojcowski PN, Tatrzański PN) ...