Now showing items 1-1 of 1

  • Elektroniczne postępowanie upominawcze – zagadnienia wybrane (added: 2019-06-12) 

    Flejszar, Radosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    Z wprowadzenia: "Uchwalenie ustawy z 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw miało na celu „podniesienie sprawności postępowania w sprawach cywilnych, gospodarczych ...