Now showing items 1-5 of 5

 • Droga Grecji do Unii Gospodarczo-Walutowej. Zarys problematyki. (added: 2014-01-26) 

  du Vall, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  The main purpose of this article is presentation of the reforms which were conducted in Greece according to adjustment its economy to EU convergence dimension. It is necessary to emphasis the fact that this process was ...
 • Etyka a bezpieczeństwo (added: 2020-02-04) 

  Galata, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  In the literature one moves the care for the safety to the seek of manners of the responsiveness on results of the influence of definite impulses, instead of to point sources of these impulses. In the reality it is, ...
 • Prawne, ekonomiczne, finansowe i polityczne aspekty samorządowego długu publicznego (added: 2020-02-12) 

  Gawroński, Henryk (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  There are 2808 units of local governments in Poland. Everyone of them handles the economy of finance separately in the basis of budget. The law is equal for every local government, independently on position and individual ...
 • Współpraca gospodarcza Niemiec z Rosją w latach 1992-2002. Wybrane problemy (added: 2019-05-13) 

  Molo, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Zainteresowanie Niemiec rozwojem współpracy gospodarczej z Rosją było motywowane zarówno względami politycznymi, jak i ekonomicznymi. Wynikało ono również z doświadczeń współpracy Związku Radzieckiego z NRD i RFN. Od ...
 • Znaczenie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich metropolii i ich oddziaływanie na otaczające je obszary (added: 2014-01-08) 

  Raźniak, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  W niniejszym opracowaniu podjęto próbę wykazania oraz określenia rozmiarów oddziaływania społeczno – gospodarczego wybranych polskich miast metropolitalnych na przyległe do nich obszary. Analizie poddano wskaźniki społeczne: ...