Now showing items 1-1 of 1

  • Leibniz o państwie i gospodarce (added: 2019-06-27) 

    Rosicka, Janina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
    Ze wstępu: "Leibniz nie jest zaliczany do grona filozofów poświęcających uwagę sprawom gospodarczym. Jedynie Schumpeter w swojej History o f Economic Analysis odwołuje się do Leibniza, ale widzi w nim filozofa i matematyka. ...