Now showing items 1-1 of 1

  • Dzieci ulicy wielkiego miasta (added: 2019-06-12) 

    Nóżka, Marcjanna; Smagacz-Poziemska, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    "Współczesne, potoczne definicje „dziecka ulicy” kształtowały się pod dużym wpływem dziewiętnastowiecznej literatury i zawartego w niej wizerunku dziecka, nie tylko socjalizowanego na ulicy i „przez ulicę”, ale również ...