Now showing items 1-1 of 1

  • Władztwo opłatowe gmin na przykładzie wybranych opłat (added: 2020-11-17) 

    Czaja-Hliniak, Irena (Wydawnictwo UMCS, 2019)
    "Pojęcie autonomii, a także decentralizacji, wiąże się z władztwem finansowym. Zastosowanie znajduje zasada ograniczonego władztwa podatkowego zdeterminowana konstytucyjną zasadą uchwalania podatków i innych danin publicznych ...