Now showing items 1-1 of 1

  • Depozytariusz umowy międzynarodowej (added: 2019-06-26) 

    Staszków, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
    "W tytule niniejszego artykułu Autor użył słowa „umowa” na oznaczenie deponowanych dokumentów, podczas gdy w treści artykułu pojawia się konsekwentnie nazwa „traktat”. A zatem czy w przypadku pozostawiania u depozytariusza ...