Now showing items 1-2 of 2

  • Katedra Historii Państwa i Prawa UMCS w Lublinie w latach 2008-2016 (added: 2017-08-28) 

    Smyk, Grzegorz; Wrzyszcz, Andrzej (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Gdański, 2016)
    The article describes the research conducted at the Department of History of State and Law of the Faculty of Law and Administration at Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin in 2008–16. At that time the Head ...
  • Katedra Historii Państwa i Prawa UMCS w Lublinie w latach 2008–2016 (added: 2020-02-17) 

    Smyk, Grzegorz; Wrzyszcz, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
    Artykuł zawiera charakterystykę badań naukowych prowadzonych w Katedrze Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 2008-2016. Kierownikiem Katedry ...