Now showing items 1-2 of 2

  • Nadzór nad cywilnymi służbami specjalnymi (added: 2020-02-10) 

    Kolaszyński, Mateusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    The article presents the issue of control over five intelligence and security agencies: the Internal Security Agency (ABW), Foreign Intelligence Agency, Central Anti-Corruption Bureau (CBA), Military Counterintelligence ...
  • Obsada stanowisk szefów cywilnych służb specjalnych w Polsce – uregulowania prawne (added: 2021-06-25) 

    Kęsek, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
    Celem artykułu jest omówienie problematyki związanej z obsadą stanowisk szefów cywilnych służb specjalnych. Rozważania poprzedzono analizą ewolucji usytuowania pozycji szefów w strukturze organów państwowych. Opracowanie ...