Now showing items 1-1 of 1

  • Cykliczne wahania aktywności gospodarczej (added: 2015-06-29) 

    Szymanik, Ewa; Zyguła, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    Opracowanie składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie do omawianej problematyki. Na wstępie przedstawiono w nim podstawowe wiadomości dotyczące cykli koniunkturalnych. W dalszej kolejności ...