Now showing items 1-7 of 7

 • Naprawienie szkody niemajątkowej w ramach odpowiedzialności ex contractu (added: 2018-08-27) 

  Marek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Polish civil code does not includes regulation of compensation of a non-material damage, that arise of non-performance or improper performance of a contract. On a basis of EU consumer regulations, Court of Justice of the ...
 • Problematyka roszczeń dotyczących „złego urodzenia” w polskim orzecznictwie (added: 2019-06-05) 

  Rej-Kietla, Anna; Huras, Agnieszka; Kryska, Sandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Jest oczywiste, że lekarz będzie odpowiedzialny za uszczerbek zdrowia dziecka powstały z jego winy. Należy jednak rozpatrzyć też sytuację, w której niedbalstwem lekarza było jedynie dopuszczenie do narodzenia dziecka, a ...
 • Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 2 (25), 2019 (added: 2020-04-16) 

  Krawiec, Grzegorz; Bałos, Iga; Partyk, Aleksandra; Szpyt, Kamil; Więzowska-Czepiel, Beata; Czochra, Marzena; Bar, Damian; Urbanik, Grzegorz; Klimek, Paweł; Kinecka, Lucyna; Laskowski, Rafał; Ingram, Artur (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XXIII 2020 Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych (added: 2021-07-30) 

  Głuszak, Marcin; Wrzyszcz, Andrzej; Święch, Wojciech; Mataniak, Mateusz; Malec, Jerzy; Кресин, Алексей; Matuszewski, Jacek; Kaleta, Przemysław; Kamińska, Paulina; Rymaszewski, Zygfryd; Kotliński, Tomasz J.; Wiśniewska, Ewa; Gałędek, Michał; Bieda, Justyna; Szczepaniak, Damian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
 • Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego. Prace jubileuszowe (added: 2016-12-15) 

  Stec, Piotr; Załucki, Mariusz; Antoniuk, Jarosław R.; Curzydło, Anita; Moskała-Dudek, Alicja; Strugała, Radosław; Gil, Piotr; Głowacz, Jakub; Nowak, Filip; Jasińska, Katarzyna; Zoń, Katarzyna Maria; Górecka, Katarzyna; Górska, Katarzyna; Andrzejewski, Jan; Andrzejewski, Jan; Rzewuska, Magdalena; Sznajder, Agnieszka; Szpyt, Kamil; Marszałkowska-Krześ, Elwira; Gil, Izabella; Polańska, Karolina; Szejna, Sławomir; Zębala, Jacek; Wilczyńska, Małgorzata; Rogowska, Aleksandra; Juryk, Anna; Krekora-Zając, Dorota; Kübler, Paulina; Niemotko, Rafał; Nowak, Olga; Biernat, Jakub; Zawadzka, Zofia; Buchalska, Joanna; Ślęzak, Piotr; Bałos, Iga; Kłosowski, Karol (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Prezentowana książka to głos w debacie nad stanem naszej kodyfikacji cywilnej. Jubileusz 50-lecia uchwalenia Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego zbiega się z ...
 • Wywłaszczenia na użytek publiczny w Wolnym Mieście Krakowie (1815–1846) a ochrona prawa własności (added: 2021-08-30) 

  Mataniak, Mateusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  W artykule przedstawiono dzieje ustawy wywłaszczeniowej w Wolnym Mieście Krakowie, w szczególności jej uchwalenie w 1821 r. oraz stosowanie przez władze rządowe (Senat Rządzący, Radę Administracyjną) i sądowe (Trybunał ...
 • Zachowanie poszkodowanego a wysokość odszkodowania w systemie odpowiedzialności kontraktowej (added: 2018-08-27) 

  Sowa, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  The settlement of the amount of compensation is a complex process, which requires taking into consideration many factors, also the injured person’s behavior. The injured person often takes part in causing or increasing ...