Now showing items 1-2 of 2

  • Kwestia podziemnego zgazowania węgla w Polsce (added: 2019-05-24) 

    Wojcieszak, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    Problematyka podziemnego zgazowania węgla jest zagadnieniem budzącym coraz większe zainteresowanie zarówno producentów energii i jej odbiorców, jak też środowisk ekologów, czy wreszcie badaczy zajmujących się tym ...
  • Nowa era zielonego i niskoemisyjnego rozwoju w Chinach (added: 2019-05-23) 

    Gacek, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    Artykuł przedstawia zmiany w ramach polityki środowiskowej w Chinach i fundamentalny rozwój w strukturze energetycznej w perspektywie 2020 r. W pracy przyjęto dwa założenia. Pierwsze, rozwój niskoemisyjny, oparty na ...