Now showing items 1-1 of 1

  • Ontologia bytu chorego (added: 2019-06-17) 

    Orbik, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "Celem artykułu jest uchwycenie ontologicznej struktury bytu ludzkiego jako istoty duchowo-cielesnej. Zanim przystąpimy do dalszych rozważań, spróbujmy dokonać wyjaśnienia kluczowych występujących tutaj pojęć: ontologia ...