Now showing items 1-2 of 2

  • Państwo i Społeczeństwo 2019, nr 1 (XIX): Medycyna i Zdrowie publiczne (added: 2019-07-24) 

    Kopiński, Piotr; Donesch-Jeżo, Ewa; Skorupska-Król, Agnieszka; Szewczyk, Iwona; Kurleto, Paulina; Marczyńska-Kołacz, Beata; Szepieniec, Wioletta, Katarzyna; Szymanowski, Paweł; Tomková, Šárka; Gurín, Daniel; Špringrová Palaščáková, Ingrid; Sowizdraniuk, Piotr; Sowizdraniuk, Joanna; Galicka-Brzezina, Anna; Leks-Sadowska, Sylwia; Madej, Andrzej; Kalemba-Drożdż, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
    Ze wstępu: "Kolejny numer „Państwa i Społeczeństwa”, poświęcony – zgodnie ze swym podtytułem – medycynie i zdrowiu publicznemu, zawiera cztery prace oryginalne (w tym jedną w języku angielskim), dwie poglądowe i jeden ...
  • Zakażenie układu moczowego o etiologii Enterobacter sakazakii – opis przypadku (added: 2019-07-25) 

    Galicka-Brzezina, Anna; Leks-Sadowska, Sylwia; Madej, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
    Enterobacter sakazakii (Cronobacter sakazakii) jest rzadkim patogenem niebezpiecznym zwłaszcza dla noworodków oraz niemowląt, w szczególności tych: przedwcześnie urodzonych, z niską masą urodzeniową lub niedoborem ...