Now showing items 1-1 of 1

  • Metodologia rachunku kosztów i wyników w controllingu (added: 2019-07-01) 

    Boczkowska, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
    "Etapem końcowym aktualnego rachunku kosztów jest analiza i ocena rzeczywiście poniesionych kosztów. Analiza kosztów ma ogromne znaczenie w ocenie działalności podmiotów gospodarczych, a wynika to z roli kosztów jako ...