Now showing items 1-6 of 6

 • Bezpieczeństwo i ochrona w komunikacji lotniczej – technologie w obliczu nowych zagrożeń (added: 2020-11-03) 

  Siadkowski, Adrian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Wydarzenia, które rozpoczęły się w grudniu 2019 r. w chińskiej prowincji Hubei, gdzie wykryto wirusa COVID-19, i które objęły swoim zasięgiem niemal cały glob, zmienią również paradygmaty bezpieczeństwa w komunikacji ...
 • Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 2, 2012 (added: 2014-05-14) 

  Chorośnicki, Michał; Gacek, Łukasz; Szot, Wiesław; Hać, Ryszard; Kwieciński, Mirosław; Liber, Janusz; Wojtycza, Janusz; Lasoń, Marcin; Ibek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2020, nr 3 (XL) : Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie (added: 2020-11-03) 

  Borkowski, Robert; Siadkowski, Adrian; Siwicki, Maciej; Staśkiewicz, Urszula; Kostyra, Grzegorz; Rak, Leon; Wigienka, Szymon; Małolepszy, Eligiusz; Drozdek-Małolepsza, Teresa; Marszałek, Piotr Krzysztof; Ciemińska, Marta; Kołodziejczyk, Rafał; Dobrowolska-Opała, Magdalena; Zwierzyna, Jarosław; Kamiński, Artur (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Z wprowadzenia: "W przedkładanym czytelnikom numerze podejmujemy problematykę wykorzystywania nowoczesnych technologii w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego w rozmaitych jego obszarach. Systematycznie dążymy do ...
 • Bioterroryzm a bezpieczeństwo w dobie globalizacji (added: 2020-01-28) 

  Szot, Wiesław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  W artykule przedstawiono dokonującą się we współczesnym świecie groźbę użycia przez terrorystów broni masowej zagłady, w głównej mierze broni biologicznej. Wskazano na szczególną rolę przyjętej przez terrorystów możliwości ...
 • Społeczeństwo polskie wobec zagrożenia terroryzmem z użyciem broni biologicznej (added: 2019-05-27) 

  Bihuniak, Karolina; Adamczyk, Karol (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Artykuł ma na celu określenie poziomu postrzegania przez społeczeństwo polskie zagrożenia wynikającego z akcji terrorystycznej w postaci ataku bioterrorystycznego. Badania ankietowe przeprowadzono na terenie całej Polski, ...
 • Zdarzenie masowe wywołane bronią biologiczną - opis zdarzenia ze Swierdłowska i analiza postępowania ratowniczego w warunkach szczególnych (added: 2016-01-12) 

  Udziela, Jerzy
  W pracy przedstawiono zagrożenia związane z narażeniem na jeden z najbardziej groźnych czynników biologicznych, jakim jest wąglik. Omówiono też zasady postępowania w przypadku zagrożenia bioterroryzmem. Rozważania oparto ...