Now showing items 1-2 of 2

  • Legislacyjna transformacja krajowego rynku gazu ziemnego poprzez biogaz na przykładzie rynkowych platform współpracy (added: 2022-03-23) 

    Włodek, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
    In order to achieve the assumptions of the European Green Deal program by 2050, it should be emphasized how important is the cooperation between market participants: government, local governments, enterprises and citizens ...
  • Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2021, nr 2 (29) (added: 2022-03-23) 

    Partyk, Aleksandra; Adamus, Rafał; Jasińska, Katarzyna; Borges, Gustavo Silveira; Faleiros Júnior, José Luiz de Moura; Costa, Vinicius Venancio; Włodek, Maciej; Wenda, Weronika; Czachor, Rafał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
    Słowo wstępne: "Z wielką przyjemnością zapraszam Szanownych Państwa, Czytelników periodyku „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały”, do lektury kolejnego numeru czasopisma. W numerze prezentujemy teksty Autorów powiązanych ...