Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 4, 2012 (added: 2014-05-14) 

    Choromańska, Agnieszka; Porwisz, Monika; Budzowski, Artur; Raźniak, Piotr; Czermińska, Małgorzata; Kozaczyński, Waldemar; Rotter, Tadeusz; Láczay, Magdalena; Stańczyk, Jerzy; Domin-Kuźma, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  • Zrównoważony rozwój a bezpieczeństwo człowieka (added: 2020-01-29) 

    Kozaczyński, Waldemar (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    Pojęcie zrównoważonego rozwoju (sustainable development, sformułowane w roku 1975 przez Program Ochrony Środowiska ONZ) ma w języku polskim kilka synonimów: ekorozwój, rozwój zrównoważony, dynamicznie trwały, ...