Now showing items 1-4 of 4

 • Bariery edukacyjne Romów na Węgrzech (added: 2019-05-20) 

  Kołaczek, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Nawet najlepsze regulacje prawne mogą okazać się niewystarczające, aby rozwiązać problemy narodowościowe. Sebastian Wojciechowski w książce Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej1stwierdza, że słowa te odnoszą się w ...
 • Mechanizmy gamifikacji w kształceniu na odległość w praktyce szkolnictwa wyższego. Implementacja i próba oceny na przykładzie KAAFM (added: 2019-04-01) 

  Woźniak-Zapór, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Ze wstępu: "Kształcenie na odległość jest jedną z form kształcenia osób dorosłych, w związku z tym chętnie wykorzystywane jest na uczelniach, w przedsiębiorstwach – do doskonalenia wiedzy pracowników, a także proponowane jest ...
 • Механизмы игрофикации в дистанционном образовании (added: 2019-02-11) 

  Woźniak-Zapór, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Ze wstępu: Дистанционное образование является одной из форм обучения взрослых людей, в связи с этим оно охотно используется в универси- тетах, на предприятиях для повышения уровня знаний сотрудников, а также предлагается ...
 • Механізми гейміфікації у дистанційному навчанні (added: 2019-02-11) 

  Woźniak-Zapór, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Ze wstępu: Дистанційне навчання є однією з форм навчання дорослих людей, тому воно часто використовується в університетах, на підприємствах для підвищення знань працівників, а також пропонується тренінго- вими компаніями. ...