Now showing items 1-1 of 1

  • Procedury opiniowania kierunkowych efektów kształcenia przez studentów (added: 2014-07-14) 

    Grabiński, Tadeusz; Merklinger-Gruchała, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    Jednym z wymogów wdrożenia nowych programów kształcenia jest zasięganie opinii interesariuszy (studentów i pracodawców) na temat przydatności i poprawności kierunkowych efektów kształcenia założonych w programie studiów. ...