Now showing items 1-1 of 1

  • Postawy matek wobec dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (added: 2018-07-31) 

    Dębska, Grażyna; Strączek, Katarzyna; Sułek, Jolanta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
    Wstęp: Występowanie nieprawidłowych postaw rodzicielskich w stosunku do dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym zwiększa ryzyko niepowodzeń w prowadzonej rehabilitacji. Celem badania była ocena postaw matek w stosunku ...