Now showing items 1-2 of 2

  • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2005 (added: 2014-07-07) 

    Lewandowski, Henryk; Kostecki, Apoloniusz; Lubelski, Marek; Kubiak-Cyrul, Agnieszka; Tor, Krzysztof; Buczek, Andrzej; Hofmańska, Ewa; Smaga, Łukasz; Banasik, Katarzyna; Lewandowska-Malec, Izabela; Ślusarska, Renata; Karp, Janusz; Obirek, Stanisław; Czajkowski, Wojciech; Pulit, Anna; Olearczyk, Teresa; Galata, Stanisław; Zarzycki, Zdzisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  • Sejmy nadzwyczajne w dziejach polskiego parlamentaryzmu (added: 2020-02-21) 

    Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "W dotychczasowej literaturze przedmiotu dominuje pogląd, że podział na sejmy zwyczajne (ordynaryjne) i nadzwyczajne (ekstraordynaryjne) wywodzi się z artykułów henrykowskich"(...)