Now showing items 1-9 of 9

 • Analiza stanu zbiorów elektronicznych i warunków ich archiwizowania w polskich instytucjach bibliotecznych (added: 2013-08-21) 

  Januszko-Szakiel, Aneta (2010-07)
  W artykule zaprezentowano materiał pochodzący z badań prowadzonych w polskich instytucjach bibliotecznych oraz wydawniczych w zakresie długoterminowej ochrony polskich zasobów elektronicznych. Przedstawiono również wnioski ...
 • Archiwizacja elektronicznych zasobów bibliotecznych. Przegląd stosowanych metod ochrony (added: 2014-01-08) 

  Januszko-Szakiel, Aneta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Elektroniczne materiały gromadzone w bibliotekach wymagają szczególnych warunków przechowywania i powinny być poddawane specjalnym zabiegom konserwatorskim, gwarantującym ich długoterminową dostępność i użyteczność. W ...
 • Dysertacje via Internet. Projekt elektronicznej archiwizacji rozpraw naukowych w Niemieckiej Bibliotece Narodowej. (added: 2013-08-21) 

  Januszko-Szakiel, Aneta
  Od 1998 roku Die Deutsche Bibliothek, niemiecka biblioteka narodowa, gromadzi i archiwizuje elektroniczne rozprawy naukowe. Głównym celem projektu „Disserationen Online” jest rozbudowa organizacyjnej oraz technicznej ...
 • Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych - Program dla polskich bibliotek (added: 2013-08-21) 

  Januszko-Szakiel, Aneta
  W artykule przedstawiono propozycję programu ochrony zasobów cyfrowych zgromadzonych w polskich instytucjach bibliotecznych. W programie uwzględniono najistotniejsze normy i standardy długoterminowej archiwizacji ...
 • Metody analizy i oceny bezpieczeństwa oraz jakości informacji (added: 2016-01-08) 

  Płażek, Joanna; Bułat, Radosław; Bednarczyk, Agnieszka; Wilk-Kołodziejczyk, Dorota; Uryga, Renata; Smolarek-Grzyb, Agnieszka; Januszko-Szakiel, Aneta; Farbaniec, Marzena; Grabiński, Tadeusz; Zabłocki, Bartłomiej; Zając, Wacław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Tematyka monografii koncentruje się na metodach zapewnienia bezpieczeństwa informacji, procedurach wspomagających podnoszenie jakości danych oraz narzędziach zwiększających możliwości pozyskiwania z dostępnych informacji ...
 • Rola migracji i emulacji w strategii długoterminowej archiwizacji publikacji elektronicznych (added: 2014-01-10) 

  Januszko-Szakiel, Aneta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Publikacje elektroniczne stanowią obecnie pokaźną część światowych zasobów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych. Biorąc pod uwagę pogląd, że „technologia cyfrowa ulegnie trwałemu wbudowaniu w dorobek obecnego i ...
 • Wokół organizacyjnych zagadnień długoterminowej ochrony użyteczności zasobów cyfrowych. (added: 2013-08-21) 

  Januszko-Szakiel, Aneta
  W artykule przedstawiona została problematyka organizowania działań na rzecz długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych. Zaprezentowane zostały wnioski z materiału badawczego zgromadzonego w toku realizacji badań ...
 • Wokół zagadnień trwałej ochrony zasobów cyfrowych (added: 2020-09-18) 

  Januszko-Szakiel, Aneta; Schrimpf, Sabine; Ren, Mary; Töwe, Matthias; Jakubiec, Anna; Pazdur, Marzena; Adamus-Kowalska, Justyna; Bubel, Dagmara; Kuczyński, Łukasz; Szczygłowska, Lidia; Witczak, Dorota; Panaś, Kamil; Sobkowiak, Krzysztof; Mazurek, Cezary; Parkoła, Tomasz; Werla, Marcin; Maczuga, Justyna; Przyłuska, Jolanta; Pietrzyk, Zdzisław; Olejnik, Dorota; Gongała, Elżbieta; Kukurowska, Zofia; Stąporek, Marta; Szepski, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Słowo wstępne: "Cyfrowe kolekcje wartościowych dokumentów powstają w wyniku procesów elektronicznego publikowania oraz digitalizacji materiałów analogowych. Są one świadectwem dorobku polskiej działalności naukowej i ...
 • Zabezpieczenie wiarygodności zasobów cyfrowych deponowanych w repozytoriach instytucjonalnych (added: 2014-01-09) 

  Januszko-Szakiel, Aneta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  W artykule zdefiniowano pojęcie repozytorium instytucjonalne oraz wskazano na zadania systemu repozytoryjnego. Odniesiono się do zagadnień trwałej ochrony wiarygodności, autentyczności, integralności oraz poufności ...