Now showing items 1-2 of 2

  • Korelacja architektury i sztuki w twórczości Włodzimierza Ściegiennego (added: 2021-03-03) 

    Malec-Zięba, Emilia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
    Współcześnie temat polskiej architektury po 1945 roku doczekał się analizy i próby zdefi niowania. Flagowe przykłady modernistycznej zabudowy są rozpoznawalne i chronione zarówno z powodu bardzo dobrego ich zbadania, jak ...
  • Państwo i Społeczeństwo 2020, nr 3 Architektura i sztuka (added: 2021-03-03) 

    Banasik-Petri, Katarzyna; Jasiński, Artur; Węcławowicz, Tomasz; Kronowski, Dariusz; Hryń, Stanisław; Malec-Zięba, Emilia; Urbańska, Marta, Anna; Pinto Perez, Blanca; Ingarden, Krzysztof; Wowczak, Jerzy (2020)
    Ze wstępu: "Czwarty już numer kwartalnika „Państwo i Społeczeństwo” Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych, którego przewodnim tematem została „Architektura i sztuka”, jest wyjątkowy z racji jubileuszu dwudziestolecia ...