Now showing items 1-2 of 2

  • Endokrynny wpływ tkanki tłuszczowej na stan skóry (added: 2014-11-14) 

    Jaśkiewicz, Jerzy; Goździalska, Anna; Lizak, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    Komórki tkanki tłuszczowej, adipocyty, różnicują się w okresie życia płodowego z pierwotnych fi broblastów. W adipocytach gromadzone są substraty energetyczne w postaci zestryfi - kowanych kwasów tłuszczowych. W komórkach ...
  • Lipodystrofia jako problem czasów współczesnych (added: 2014-11-18) 

    Frandofert, Monika; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    Lipodystrofia dotyka coraz większą część społeczeństwa, dlatego konieczne jest szerokie uświadomienie tego problemu i sposobów jego zwalczania. Lipodystrofi a to nie tylko nieestetyczny wygląd zewnętrzny skóry, ale ...