Now showing items 1-2 of 2

  • America and Energy Domination Plan–A New Way of Regime Change? (added: 2020-04-20) 

    Zarzycki-Siek, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
    W grudniu 2017 r. administracja prezydenta Donalda Trumpa zapowiedziała zasadniczą zmianę w amerykańskiej polityce energetycznej. Korzystając z rewolucji w wydobyciu gazu i ropy, tzw. shale revolution, USA podejmie próbę ...
  • Krakowskie Studia Międzynarodowe 2019, nr 3 (XVI) The Presidency of Donald Trump (added: 2020-04-16) 

    Bryk, Andrzej; Lewicki, Zbigniew; Kuź, Michał; Dadak, Kazimierz; Zarzycki-Siek, Jerzy; Majchrowska, Elżbieta; Rydliński, Bartosz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
    From introduction: "Donald Trump’s victory in 2016 shattered a complacency of the global liberal consensus, already shaking in Europe in the wake of the immigration crisis in 2015 and its political consequences. His ...