Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 1, 2011 (added: 2014-05-06) 

    Ciechanowski, Grzegorz; Rajchel, Jan; Załęski, Krzysztof; Paterek, Anna; Leszczyński, Tadeusz; Mucha, Mateusz; Potkański, Waldemar; Tłomacki, Andrzej; Chucherko, Justyna; Piziak-Rapacz, Anna; Paszek, Zbigniew; Saunders, Edmund (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  • Nowa koncepcja strategiczna NATO, uwarunkowania i problemy wdrażania (added: 2020-01-29) 

    Rajchel, Jan; Załęski, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
    Przedstawiona w artykule nowa koncepcja strategiczna NATO definiuje podstawowe zadania bezpieczeństwa, wskazując na priorytety bezpośrednio związane zarówno z kolektywną obroną członków NATO, jak i z umocnieniem ...