Now showing items 1-1 of 1

  • Z problematyki reformy parlamentu Zjednoczonego Królestwa (added: 2019-06-21) 

    Pondel, Gaweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
    "Podstawowa cecha brytyjskiego systemu parlamentarno-gabinetowego - bardzo ścisły związek pomiędzy władzą ustawodawczą i wykonawczą, sprawia, że system kontroli sprawowanej przez legislatywę nad egzekutywą, uchodzący w ...