Now showing items 1-4 of 4

 • Księgi handlowe, uproszczone i podatkowe jako dowód w postępowaniu podatkowym w latach 1946-1949 (added: 2020-02-21) 

  Witkowski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Celem niniejszego artykułu jest ukazanie przeobrażeń i stosowania ustawodawstwa określającego obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych, uproszczonych i podatkowych, wprowadzony w 1946 r. Przyjęte ramy czasowe obejmują ...
 • Premiowa Pożyczka Odbudowy Kraju 1946 r. (added: 2020-02-20) 

  Witkowski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Dekret z 21 grudnia 1945 r. upoważnił ministra skarbu do wypuszczenia w 1946 r., w drodze publicznej subskrypcji, w ewnętrznej, premiowej pożyczki państwowej w obligacjach na okaziciela pod nazwą „Premiowa Pożyczka ...
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XI (added: 2014-04-14) 

  Kamińska, Krystyna; Uruszczak, Wacław; Nowosad, Wiesław; Lewandowska-Malec, Izabela; Mikuła, Maciej; Filipczak-Kocur, Anna; Głąb, Zbigniew; Głuszak, Marcin; Kubicki, Tomasz; Bieda, Justyna; Wiśniewska, Dorota; Dziadzio, Andrzej; Stoczewska, Barbara; Pyziak, MIchał; Rakowski, Maciej; Wrzyszcz, Andrzej; Witkowski, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XII (added: 2014-04-14) 

  Adamus, Jan; Fijałkowska, Lena; Wojciechowski, Rafał; Ptak, Marian J.; Kaczmarczyk, Aleksandra; Koredczuk, Józef; Głąb, Zbigniew; Lewandowska-Malec, Izabela; Głuszak, Marcin; Borkowska-Bagieńska, Ewa; Jurek, Piotr; Kubicki, Tomasz; Smyk, Grzegorz; Fermus-Bobowiec, Anna; Kruszewski, Tomasz; Kozyra, Waldemar; Dolata, Tomasz; Fedorszczak, Tomasz; Witkowski, Andrzej; Rogowski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)