Now showing items 1-1 of 1

  • W poszukiwaniu modeli nauki o bezpieczeństwie (added: 2020-02-03) 

    Ziarko, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    Wiedza o bezpieczeństwie, jeśli ma być przydatna do wyjaśniania związków pomiędzy zjawiskami przyrodniczymi, technicznymi, społeczno-kulturowymi czy psychologiczno- duchowymi, musi identyfikować i rozumieć zarówno ...