Now showing items 1-1 of 1

  • Korelacja architektury i sztuki w twórczości Włodzimierza Ściegiennego (added: 2021-03-03) 

    Malec-Zięba, Emilia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
    Współcześnie temat polskiej architektury po 1945 roku doczekał się analizy i próby zdefi niowania. Flagowe przykłady modernistycznej zabudowy są rozpoznawalne i chronione zarówno z powodu bardzo dobrego ich zbadania, jak ...