Now showing items 1-1 of 1

  • Sejmiki litewskie wobec próby połączenia konwokacji z elekcją w 1648 roku (added: 2020-02-21) 

    Sawicki, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "Po śmierci Władysława IV Wazy w Rzeczypospolitej powstała nowa sytuacja, gdy pojawił się projekt usprawnienia procedury elekcji. Wysunięto bowiem propozycję połączenia konwokacji z elekcją bądź też odbycia tych dwóch ...