Now showing items 1-2 of 2

  • Czy współczesna Turcja może być modelem dla arabskiego Bliskiego Wschodu? (added: 2019-04-12) 

    Wójcik, Agata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    Owing to the Arab Spring events, the Turkish model has become a widely discussed subject, whereas positive image of Turkey in the region fosters its commitment and realization of political aims. In this article I try to ...
  • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2012 (Arabska wiosna rok później) (added: 2014-07-17) 

    Kubiak, Hieronim; Głuszkowska, Aleksandra; Kusy, Joanna; Lipa, Michał; Laskowski, Piotr; Niziński, Piotr; Dzisiów-Szuszczykiewicz, Aleksandra; Brataniec, Katarzyna; Zamojska, Aleksandra; Bahlawan, Natalia; Wolańska, Diana; Rusinek, Anna; Świech-Szczepańska, Monika; Tonta, Rachela; Wójcik, Agata; Bakalarska, Malwina; Busari, Muheez; Czornik, Katarzyna; Al-Temimi, Damian; Zając, Justyna; Krasnowolska, Margerita; Lasoń, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)