Now showing items 1-1 of 1

  • Administracja celna w Unii Europejskiej – wspólna czy 28 różnych? (added: 2018-06-26) 

    Czermińska, Małgorzata; Świerczyńska, Jowita (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
    1 lipca 2018 roku przypada 50. rocznica powstania unii celnej w Unii Europejskiej, a tym samym rocznica funkcjonowania unijnego systemu celnego – składającego się z 28 administracji celnych. Administracje celne państw ...