Now showing items 1-8 of 8

 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4 (XXV), 2016 (added: 2017-02-16) 

  Chodyński, Andrzej; Ziarko, Janusz; Bałamut, Anna; Huszlak, Wojciech; Woźniak-Zapór, Marta; Kalaman, Marek R.; Pecio, Mariusz; Orłowska, Małgorzata; Uhma, Piotr; Kwieciński, Mirosław; Kapera, Izabela; Waniek, Danuta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
 • Misja OBWE w Skopje – świadek czy uczestnik trudnej transformacji? (added: 2018-08-02) 

  Uhma, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Celem artykułu jest przedstawienie i krytyczna analiza dokonań najdłużej działającej misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – w Skopje. Autor ocenia przyczyny rozmieszczenia misji na tle problemów, z ...
 • Oblicza pluralizmów mediów publicznych w Polsce (added: 2019-11-25) 

  Uhma, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  The article presents the landscape of public media in Poland in early 2019, after amendments to media laws and criticizes this model from the perspective of national legal regulations as a normative norm of liberal media ...
 • Państwo i Społeczeństwo 2018, nr 1 (XVIII) : Teoretyczne i praktyczne aspekty grywalizacji (added: 2018-10-10) 

  Aksman, Joanna; Bierówka, Joanna; Rokicki, Jarosław; Christ, Magdalena; Nowak, Alina; Trzcionka, Magdalena; Trębińska-Szumigraj, Ewa; du Vall, Marta; Bajgier-Kowalska, Małgorzata; Tracz, Mariola; Uliszak, Radosław; Gibek, Katarzyna; Losa-Jonczyk, Anna; Kliś, Maria; Uhma, Piotr; Mikulski, Lech; Baran, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Tom, który oddajemy do rąk Szanownych Czytelników, składa się z ośmiu tekstów skoncentrowanych wokół tematyki grywalizacji. Zagadnienie to wydaje się szczególnie interesujące i aktualne w obliczu specyfiki współczesnego ...
 • Państwo i Społeczeństwo 2019, nr 2 (XIX): Komunikacja polityczna a społeczna odpowiedzialność mediów (added: 2019-11-25) 

  du Vall, Marta; Brzoza, Katarzyna; Maśnica, Aleksandra; Uhma, Piotr; Pietrzyk, Bartosz; Krawczyk, Dariusz; Giereło-Klimaszewska, Katarzyna; Gajda, Joanna; Pasternak, Ewelina; Walo, Weronika; Widerski, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Z wprowadzenia: "Znaczenie informacji i współczesnych środków przekazu implikuje konieczność znacznie szerszego – od dotychczasowego – spojrzenia na możliwości ich pozyskiwania czy wykorzystania. Z jednej strony ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2017 : Komunikacja społeczna i kompetencje medialne w czasach nowych technologii (added: 2017-10-24) 

  du Vall, Marta; Uhma, Piotr; Mikulski, Lech; Krawczyk, Dariusz; Gałuszka, Damian; Maj, Anna; Kalinowska, Anna; Gruchoła, Małgorzata; Bogunia-Borowska, Małgorzata; Łuczaj, Kamil; Brzyszcz, Ewelina; Bierówka, Joanna; Łojek-Kurzętkowska, Maria; Polaczek-Bigaj, Marta; Majorek, Marta; Ptaszek, Grzegorz; Walecka-Rynduch, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
 • Suwerenne, wielostronne czy międzyrządowe zarządzanie Internetem jako globalnym dobrem wspólnym (added: 2018-05-21) 

  Uhma, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Celem artykułu jest przedstawienie współczesnych dylematów w kwestii zarządzania Internetem jako nowym dobrem wspólnym ludzkości i przykładem tzw. nowych dóbr wspólnych. W ślad za Lawrence’em Lessigiem omówione zostały ...
 • Uchwały prawotwórcze Rady Bezpieczeństwa ONZ (added: 2019-02-28) 

  Uhma, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Ze wstępu: (...) Niniejsza praca stawia sobie za cel przedstawienie uchwał Rady Bezpieczeństwa z perspektywy prawa międzynarodowego publicznego. Fakt ten stanowi zasadniczą determinantę uwypuklającą zagadnienia prawne ...