Now showing items 1-2 of 2

  • Polityka syryjska wobec Libanu po pax syriana (added: 2019-05-13) 

    Fyderek, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "Pośród przedstawicieli syryjskiego reżimu i jego oponentów panuje wyjątkowa zgodność na temat faktu zajmowania przez Syrię szczególnej pozycji w Libanie: Stronnicy syryjscy wskazują na wspólną kulturę, podobne doświadczenia ...
  • Polskie Kontyngenty Wojskowe pod flagą ONZ - zamknięty rozdział (added: 2020-01-31) 

    Ciechanowski, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    W 2009 r. Polska zlikwidowała trzy kontyngenty w operacjach pokojowych ONZ: w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych ONZ na Wzgórzach Golan (UNDOF), w Tymczasowych Siłach Zbrojnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie ...