Now showing items 1-1 of 1

  • Polskie Kontyngenty Wojskowe pod flagą ONZ - zamknięty rozdział (added: 2020-01-31) 

    Ciechanowski, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    W 2009 r. Polska zlikwidowała trzy kontyngenty w operacjach pokojowych ONZ: w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych ONZ na Wzgórzach Golan (UNDOF), w Tymczasowych Siłach Zbrojnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie ...