Now showing items 1-6 of 6

 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2 (XXVII), 2017 (Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Rzeczypospolitej Polskiej) (added: 2017-11-14) 

  Stelmach, Jarosław; Marszałek, Piotr Krzysztof; Borkowski, Robert; Kudzin-Borkowska, Małgorzata; Zwierzyna, Jarosław; Wróbel, Piotr; Tomasiewicz, Jarosław; Grudka, Piotr; Fałowski, Janusz; Sowińska, Julia; Piątkowski, Mateusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Ze wstępu: W niniejszym numerze „Bezpieczeństwa. Teorii i Praktyki” po raz kolejny podejmujemy problematykę terroryzmu i bezpieczeństwa antyterrorystycznego RP. Wszechobecne, podsycane przez media i polityków poczucie ...
 • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2004 (added: 2014-10-01) 

  Smolicz, J. J.; Kapiszewski, Andrzej; Lin, Cheng-yi; Kapiszewski, Diana; Sławiński, Roman; Zemanek, Adina; Paleczny, Tadeusz; Bryk, Andrzej; Zalewski, Wojciech; Banaś, Monika; Kotas, Jarosław; Tomasiewicz, Jarosław; van Schalkwyk, Phil (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
 • Myśl polityczna Ruchu Miecza i Pługa a ideologia zadrużna (added: 2019-06-05) 

  Tomasiewicz, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The purpose of this article is to analyze the political thought of the Movement Sword and Plough, and fi nding sources in the concepts Zadruga – pre-war neo-pagan groups. The Sword and the Plow was not the only Polish ...
 • Paramilitarne struktury i działalność spiskowo-bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej 1918–1928 (added: 2018-06-22) 

  Tomasiewicz, Jarosław; Grudka, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Polska Partia Socjalistyczna miała silne tradycje działalności paramilitarnej, sięgające 1904 r. Socjalistyczne formacje bojowe – Pogotowie Bojowe i Milicja Ludowa – odegrały istotną rolę walkach o niepodległość i granice. ...
 • Paramilitarne struktury i działalność spiskowo-bojowa polskiej prawicy 1918–1933 (added: 2018-08-07) 

  Tomasiewicz, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Życie polityczne w okresie dwudziestolecia międzywojennego nacechowane było przemocą. Polska prawica (zarówno nacjonalistyczna jak konserwatywna) była jednym z aktorów tej przemocy, lecz początkowo nie odgrywała w niej ...
 • Przemoc w ruchu ekologicznym: od obywatelskiego nieposłuszeństwa do terroryzmu (przypadek Earth Liberation Front) (added: 2019-05-21) 

  Tomasiewicz, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Tragedia 11 września 2001 r., stawiając na pierwszym planie zagrożenie ze strony terroryzmu międzynarodowego przyćmiła fakt, że USA borykają się też z terroryzmem rodzimego chowu. A na wewnętrznym froncie najbardziej ...