Now showing items 1-2 of 2

  • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2013 (Culture wars in the United States) (added: 2014-11-06) 

    Bryk, Andrzej; Barr, Stephen; Dadak, Christopher; Dadak, Kazimierz; Grossman, Lawrence; Kołakowska, Agnieszka; Kubiak, Hieronim; Lawler, Peter Augustine; Lazarski, Christopher; McClay, Wilfred M.; Rabkin, Jeremy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  • The United States at a crossroads (added: 2019-04-10) 

    Dadak, Christopher; Dadak, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    Analiza współczesnego kryzysu ekonomicznego w kontekście szeroko pojętej wojny kultur. Autorzy ukazują, w jaki sposób procesy ekonomiczne są zależne od głębokich zjawisk kulturowych.