Now showing items 1-2 of 2

  • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2015 : Służby mundurowe: organizacja pracy, stres i wypalenie zawodowe (added: 2016-05-16) 

    Leśniak, Małgorzata; Szaszkiewicz, Maciej; Czekaj, Katarzyna; Malczewska-Błaszczyk, Agnieszka; Wach, Ewa; Tomasz, Witold; Hejmej, Angelika; Krystyan, Tomasz M.; Jasińska, Anna; Lickiewicz, Jakub; Szymańska, Jolanta; Burkiewicz, Łukasz; Czerwińska-Jakimiuk, Ewa; Lizak, Zygmunt (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  • Więzienie jako instytucja opresyjna i sytuacja depresyjna (added: 2018-08-24) 

    Leśniak, Małgorzata; Szaszkiewicz, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
    The starting point for the authors of this article is a statement that prison is an oppressive institution and the incarcerated suff er from negative emotions such as anger, fury or aggression. Those emotions result in ...